Bij uitspraak van 10 februari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:911) is het Hof Arnhem-Leeuwarden de regels voor oplevering van een bedrijfsruimte bij einde huurcontract nauwgezet langsgelopen en geeft het aan wie wat moet bewijzen. Mijnheer X was eigenaar van een accountantskantoor en liet in privé een bedrijfspand bouwen. In 1999 ging het accountantskantoor dit pand huren. Tussen 2003 …

Brief Eerste Kamer Onlangs heeft de Eerste Kamer minister Blok laten weten dat zij de novelle/Herzieningswet pas in behandeling neemt nadat het eindrapport van de Parlementaire Enquete Woningcorporaties is verschenen. Dit rapport wordt op 30 oktober 2014 verwacht. Novelle/Herzieningswet Op 20 juni 2014 heeft minister Blok de novelle/Herzieningswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Kort voor het zomer …

Minister Blok heeft bij brief van 5 februari 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer erkend dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op land. De minister gaat “op korte termijn” een wetswijziging voorbereiden waarmee voor huurders van ligplaatsen die een permanent karakter hebben (en dus beschikken over een vergunning of ontheffing …

Amsterdam gaat op zoek naar acht plekken in de stad waar wooncontainers kunnen staan voor de ergste treiteraars. Er moeten per locatie maximaal drie containers komen te staan, vertelde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag. De kans is groot dat dit jaar al enkele treiteraars worden gedwongen naar zo’n container te verhuizen. ‘We bouwen alvast …

De winkelhuurprijzen zijn in 2013 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat komt door de verminderde vraag naar A1-locaties. De afname hangt bovendien samen met een laag consumentenvertrouwen en teruglopende bestedingen binnen het non-food segment. Dat maakt vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle bekend in zijn rapport over Nederlandse winkelhuurprijzen. Gemiddeld daalden de huurprijzen met 1,85 …

Een nipte meerderheid in de Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag (17-18 december) in met de maatregelen voor de woningmarkt. Dit is een uitvloeisel van de afspraken in het Woonakkoord, dat al in februari 2013 werd gesloten. De belangrijkste afspraken uit het akkoord die het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA …

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest (Sneller/DAS Rechtsbijstand, C-422/12)bepaald dat een rechtsbijstand verzekerde zelf mag kiezen welke  rechtshulpverlener hem bijstaat als vertegenwoordiger in een gerechtelijke of administratieve procedure. Deze keuze mogelijkheid bestaat ook bij procedures waarvoor geen verplichting staat om een advocaat in de arm …

Er is een nieuwe circulaire van minister Blok inzake parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatsteun, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en de liberalisatiegrens 2014. Deze circulaire gaat per 1 januari 2014 in. In deze circulaire gaat hij allereerst in op een tweetal wijzigingen die betrekking hebben op de berekening c.q. uitbetaling van de huurtoeslag: Verhoging AOW-leeftijd Een bankrekeningnummer/einde geclusterd …

1234...