Als een huurder failliet gaat en de curator de huurovereenkomst vervolgens opzegt, lijdt de verhuurder meestal leegstandschade. Dit betreft het gemis aan huurpenningen over de resterende contractduur na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw. In het arrest Hansteen/Verwiel q.q. kwam opnieuw de vraag aan de orde of de verhuurder deze leegstandschade …

Inleiding Onlangs vond de Actualiteiten dag van de Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ) plaats te Utrecht. De laatste spreker van de dag was Professor Ton Jongbloed, verbonden aan de Universiteit van Utrecht en plaatsvervangend raadsheer bij het hof Arnhem/Leeuwarden. Hij behandelde Actualiteiten Huurrecht, waaronder een uitspraak van het hof Amsterdam van 26 januari 2016 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:236). …

Al weer enige tijd geleden, 22 december 2015, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep uitspraak gedaan in het kort geding tussen V&D en de verhuurder van haar vestiging in Hengelo, Mondia, inzake betaling van de volledige huurpenningen en kosten, (ECLI:NL:GHARL:2015:9777). In eerste aanleg had de kort geding rechter van de Rechtbank Overijssel de vordering van Mondia toegewezen. In …

LS, Onlangs zijn Uitgeverij Den Hollander BV (Den Hollander) en Huurrechtspecialist.nl een samenwerkingsverband aangegaan. Den Hollander is onder meer uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB), het meest gezaghebbende tijdschrift in Nederland op het gebied van huur en verhuur van bedrijfsruimte.  Het tijdschrift verschijnt elke twee maanden en bevat meerdere artikelen, jurisprudentie en actualiteiten over huurrecht …

Bij uitspraak van 10 februari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:911) is het Hof Arnhem-Leeuwarden de regels voor oplevering van een bedrijfsruimte bij einde huurcontract nauwgezet langsgelopen en geeft het aan wie wat moet bewijzen. Mijnheer X was eigenaar van een accountantskantoor en liet in privé een bedrijfspand bouwen. In 1999 ging het accountantskantoor dit pand huren. Tussen 2003 …

Brief Eerste Kamer Onlangs heeft de Eerste Kamer minister Blok laten weten dat zij de novelle/Herzieningswet pas in behandeling neemt nadat het eindrapport van de Parlementaire Enquete Woningcorporaties is verschenen. Dit rapport wordt op 30 oktober 2014 verwacht. Novelle/Herzieningswet Op 20 juni 2014 heeft minister Blok de novelle/Herzieningswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Kort voor het zomer …

In een brief aan de Tweede Kamer roepen FNV en Woonbond de politiek op om de huurverhogingen te matigen. De huren voor woonruimte zouden in 2014 te hard stijgen. Recent maakte het CBS het gemiddelde inflatiecijfer over 2013 bekend (2,5 %) en daarmee zijn ook de maximale huurverhogingspercentages voor gereguleerde (“sociale”) huurwoningen per 1 juli …

1234...