Als een huurder failliet gaat en de curator de huurovereenkomst vervolgens opzegt, lijdt de verhuurder meestal leegstandschade. Dit betreft het gemis aan huurpenningen over de resterende contractduur na opzegging van de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw. In het arrest Hansteen/Verwiel q.q. kwam opnieuw de vraag aan de orde of de verhuurder deze leegstandschade …

LS, Onlangs zijn Uitgeverij Den Hollander BV (Den Hollander) en Huurrechtspecialist.nl een samenwerkingsverband aangegaan. Den Hollander is onder meer uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB), het meest gezaghebbende tijdschrift in Nederland op het gebied van huur en verhuur van bedrijfsruimte.  Het tijdschrift verschijnt elke twee maanden en bevat meerdere artikelen, jurisprudentie en actualiteiten over huurrecht …

Rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Terneuzen, 11 januari 2012, LJN BW3212  De verhuurder verhuurt een woning/boerderij aan de huurder. De huurovereenkomst bevat een verbod op het uitbaten van prostitutie en een voorkeursrecht van koop. Partijen zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst tevens een side-letter overeengekomen waarin staat dat het gehuurde mag worden gebruikt als …

Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 20 februari 2013, LJN BZ1603  In dit kort geding vordert de eigenaar dat de (voormalig) huurder van zijn pand (een motorclub) dit pand ontruimt. Bij het clubgebouw van de motorclub hebben zich enkele (criminele) onregelmatigheden voorgedaan. Volgens de eigenaar (die zich baseert op politieonderzoek) maakt de (voormalig) huurder geen gebruik meer van …