Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 20 februari 2013, LJN BZ1603 

In dit kort geding vordert de eigenaar dat de (voormalig) huurder van zijn pand (een motorclub) dit pand ontruimt. Bij het clubgebouw van de motorclub hebben zich enkele (criminele) onregelmatigheden voorgedaan. Volgens de eigenaar (die zich baseert op politieonderzoek) maakt de (voormalig) huurder geen gebruik meer van het pand en is het clubgebouw zonder toestemming van de eigenaar in gebruik gegeven aan een rivaliserende motorclub, waarna de eigenaar de huurovereenkomst heeft opgezegd wegens wanprestatie. De voorzieningenrechter komt op basis van de statuten van de (voormalig) huurder en een analyse van de gang van zaken tot het oordeel dat het nieuwe bestuur van de motorclub niet rechtsgeldig is benoemd, omdat de statuten niet in acht zijn genomen. Als gevolg hiervan is de motorclub in het kort geding niet bevoegd vertegenwoordigd en dus niet rechtsgeldig verschenen. De vordering van de eigenaar wordt door de voorzieningenrechter als onweersproken toegewezen.

Volledige uitspraak

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *