Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Utrecht, 12 juni 2013, LJN CA 3469. Rechtsvoorgangers van verhuurder en huurder hebben een huurovereenkomst gesloten met daarin onder meer een renovatieclausule, die als volgt luidt: Huurder gaat akkoord met een eventuele renovatie van het winkelcentrum. Ook als hiervoor van de zijde van u (lees huurder) en de overige winkeliers …

Gerechtshof Amsterdam, 4 juni 2013, LJN: CA3750 Onderverhuurder huurt woning van eigenaar. Onderverhuurder heeft elektriciteit in de woning geleverd gekregen op grond van een overeenkomst met een leverancier van elektriciteit. Liander is de netbeheerder en de leverancier heeft mede namens de netbeheerder de verbruikte energie afgerekend. De onderverhuurder heeft de woning aan een derde partij …

Een meerderheid van de Telegraaf-lezers vindt het niet terecht dat mensen die meer verdienen op 1 juli een extra huurverhoging krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie OverGeld onder bijna 4500 lezers. Huurders kunnen in de gereguleerde sector een maximale huurverhoging krijgen van 4 procent per jaar, maar voor hogere inkomens kan die huurverhoging …

Snippe Beheer, initiatiefnemer van Campus Diemen Zuid, heeft binnen enkele weken 450 van de 534 studentenwooneenheden verhuurd. Dat maakte André Snippe, oprichter en directeur van Snippe Beheer, bekend. De 534 eenheden uit de eerste fase worden tussen 15 augustus en 1 september opgeleverd. In totaal ontwikkelt Snippe 940 studentenappartementen. ‘We worden elke dag tot 11 …

Tilburgse NVM-makelaars die vermoeden dat aspirant-huurders hennep gaan kweken, kunnen de gemeente en politie voortaan vragen om een screening. Alleen als de uitkomst positief is, wordt het pand verhuurd. De makelaars en de gemeente hebben dat afgesproken in de strijd tegen de hennepteelt, maakte Tilburg woensdag bekend. Makelaars gaan verhuurders ook adviseren om een extra …

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, 9 april 2013, LJN BZ7247 De huurder van bedrijfsruimte is gefailleerd. De curator heeft een deel van de roerende goederen van de gefailleerde verkocht aan een derde partij. Deze derde is voornemens de goederen te veilen vanuit het gehuurde. De verhuurder maakt hiertegen bezwaar, stellende dat de curator de huurovereenkomst dient …

Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten (28%) verwacht dat de winkelleegstand meer zal toenemen dan ze vorig jaar dachten. De leegstand loopt in deze gemeenten op, terwijl de bevolking minder snel groeit dan verwacht of zelfs krimpt. Dit blijkt uit een actualisatie van de ‘Leegstandsbarometer’ van ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP uit Nijmegen, op basis van …

Hoge Raad 19 april 2013, LJN BY6108 De huurder failleert, waarna de huurovereenkomst door de curator wordt opgezegd. Het gehuurde is leeg en ontruimd opgeleverd. Bij de oplevering is gebleken dat er schade is aan de buitengevel en deuren van het pand voor een bedrag van € 24.000,-. De verhuurder stelt dat deze schuld een boedelschuld …

Gerechtshof Arnhem, 2 oktober 2012, LJN CA 2589 Overgang huurrecht van vennootschap onder firma als huurder op besloten vennootschap waarin de onderneming van de vof is ingebracht. Eisen aan contractoverneming; medewerking wederpartij-verhuurder? Eisen aan voor contractsoverneming vereiste akte. Volledige uitspraak

Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2013, CA 2591 Gedaagde gebruikt al 18 jaar een bedrijfsterrein. Is er een overeenkomst die recht geeft op dit gebruik? Is het recht van de eigenaar van het terrein om ontruiming te vorderen verwerkt? Nee. Volledige uitspraak  

12