In een brief aan de Tweede Kamer roepen FNV en Woonbond de politiek op om de huurverhogingen te matigen. De huren voor woonruimte zouden in 2014 te hard stijgen.

Recent maakte het CBS het gemiddelde inflatiecijfer over 2013 bekend (2,5 %) en daarmee zijn ook de maximale huurverhogingspercentages voor gereguleerde (“sociale”) huurwoningen per 1 juli 2014 bekend. Sinds 1 juli 2013 zijn deze huurverhogingspercentages inkomensafhankelijk. Voor huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro (peiljaar 2012) gaan de huren maximaal met 4% omhoog (inflatie + 1,5% = sinds 2013 basishuurverhogingspercentage), voor huishoudens met een inkomen tussen 34.085 euro en 43.602 euro met maximaal 4,5% (basishuurverhogingspercentage + 0,5%) en voor huishoudens met een inkomen boven 43.602 euro bedraagt de maximale huurverhoging 6,5% (basishuurverhogingspercentage + 2,5%).

Volgens FNV en Woonbond bedroeg de gemiddelde huurverhoging vorig jaar 4,6%. Zij pleiten er voor om de extra huurverhoging van 1,5% boven het inflatiecijfer te schrappen. Het inflatiecijfer van het CBS zou (bovendien) een onjuiste grondslag hebben.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *