Minister Blok heeft bij brief van 5 februari 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer erkend dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op land. De minister gaat “op korte termijn” een wetswijziging voorbereiden waarmee voor huurders van ligplaatsen die een permanent karakter hebben (en dus beschikken over een vergunning of ontheffing voor permanent wonen) huurbescherming wordt ingevoerd. Dit betekent dat de huuropzegging van ligplaatsen voor woonboten straks aan wettelijke regels zal worden gebonden en dat huurprijsverhoging voortaan slechts eenmaal per jaar mogelijk is.

De minister is overigens uitdrukkelijk niet van plan om ook huurprijsbescherming voor ligplaatsen voor woonboten in te voeren.Volgens de minister stijgt de waarde van de woonboten met een ligplaats ver uit boven wat als sociale huisvesting kan worden aangeduid. Omdat huurprijsbescherming voor vrije sector woningen niet van toepassing is, acht de minister het alleszins redelijk om een woonboot met een ligplaats ook tot de vrije sector te rekenen.

Hoe het overgangsrecht voor bestaande huurcontracten er uit gaat zien, moet worden afgewacht. Ook blijft vooralsnog onduidelijk of een wettelijke regeling voor indeplaatsstelling zal worden ingevoerd.

Huurrechtspecialist.nl zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *