Brief Eerste Kamer

Onlangs heeft de Eerste Kamer minister Blok laten weten dat zij de novelle/Herzieningswet pas in behandeling neemt nadat het eindrapport van de Parlementaire Enquete Woningcorporaties is verschenen. Dit rapport wordt op 30 oktober 2014 verwacht.

Novelle/Herzieningswet

Op 20 juni 2014 heeft minister Blok de novelle/Herzieningswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Kort voor het zomer reces heeft de Tweede Kamer toen besloten niet eerst de uitkomsten van de Parlementaire Enquete Woningcorporaties af te wachten (motie daartoe van de SP en CDA is toen afgewezen) en de behandeling van de novelle/Herzieningswet voort te zetten. Het eerste ronde tafelgesprek met belanghebbenden uit de sector is op 4 september 2014 geagendeerd. Vervolgens houdt de commissie Wonen en Rijksdienst op 11 september 2014 een schriftelijke vragenronde. Na antwoord van de regering volgt waarschijnlijk een tweede schriftelijke vragenronde. Na beantwoording hiervan heeft ook nog een plenair debat in de kamer plaats.

Storm in glas water

Tevoren was het dus overduidelijk dat de Tweede Kamer de procedure rond de novelle/Herzieningswet niet zal afronden voordat het eindrapport Parlementaire Enquete Woningcorporaties wordt gepresenteerd. De uitkomsten van de Parlementaire Enquete Woningcorporaties zullen dus – net als in de Eerste Kamer – een rol spelen bij de behandeling van de novelle/Herzieningswet in de Tweede Kamer.

Middelpunt van de belangstelling

Kennelijk wilde de Eerste Kamer weer eens de aandacht op zich vestigen en dat is gelukt. Ik zou echter liever zien dat zij haar tijd voortaan besteedt aan belangrijkere zaken. Goedkoop scoren hoort daar niet bij!