De winkelhuurprijzen zijn in 2013 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat komt door de verminderde vraag naar A1-locaties. De afname hangt bovendien samen met een laag consumentenvertrouwen en teruglopende bestedingen binnen het non-food segment. Dat maakt vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle bekend in zijn rapport over Nederlandse winkelhuurprijzen. Gemiddeld daalden de huurprijzen met 1,85 …

Een nipte meerderheid in de Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag (17-18 december) in met de maatregelen voor de woningmarkt. Dit is een uitvloeisel van de afspraken in het Woonakkoord, dat al in februari 2013 werd gesloten. De belangrijkste afspraken uit het akkoord die het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA …

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest (Sneller/DAS Rechtsbijstand, C-422/12)bepaald dat een rechtsbijstand verzekerde zelf mag kiezen welke  rechtshulpverlener hem bijstaat als vertegenwoordiger in een gerechtelijke of administratieve procedure. Deze keuze mogelijkheid bestaat ook bij procedures waarvoor geen verplichting staat om een advocaat in de arm …

Er is een nieuwe circulaire van minister Blok inzake parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatsteun, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en de liberalisatiegrens 2014. Deze circulaire gaat per 1 januari 2014 in. In deze circulaire gaat hij allereerst in op een tweetal wijzigingen die betrekking hebben op de berekening c.q. uitbetaling van de huurtoeslag: Verhoging AOW-leeftijd Een bankrekeningnummer/einde geclusterd …

Hoge Raad, 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1381 Opzegging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Regelmatige wijze van beëindiging. Jegens boedel geen recht op vergoeding gemiste huur, ook niet op grond van contractueel beding in kader van sale-and-leasebacktransactie tussen huurder en verhuurder, vgl. HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest). Volledige uitspraak

Hoge Raad, 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244 Beëindiging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Geen inroepbaarheid jegens de boedel van contractueel schadevergoedingsbeding, vgl. HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest). Wel rechtsgeldig en inroepbaar jegens huurder en derde die zich garant heeft gesteld. Geen regresvordering jegens de boedel. Volledige uitspraak

Wie nu verhuist naar een sociale huurwoning, is meestal duurder uit dan een woningkoper. Per vierkante meter betaalt de huurder enkele euro’s per maand meer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de woonlasten per vierkante meter in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In Rotterdam betalen nieuwe sociale huurders zonder huurtoeslag, met …

De staatssecretaris van Financiën heeft op 19 september 2013 een besluit geactualiseerd waarin hij de btw-gevolgen toelicht bij diverse vormen van levering en verhuur van vastgoed. Ook bevat dit besluit enkele verduidelijkingen naar aanleiding van rechtspraak. In deze verdieping komen enkele punten van het besluit aan de orde. Gefaseerde ingebruikneming Normaal gesproken is de levering …

...2345...