Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 11 maart 2013, LJN BZ5008  Krakers hebben een deel van een voormalig slachthuis gekraakt. De eigenaar vordert ontruiming omdat de huurder van het overige deel van het slachthuis in het pand veilingen van koelapparatuur wenst te houden. De ontruiming is in een eerder kort geding op 21 december 2012 toegewezen. Daarna heeft …

...3456