Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten (28%) verwacht dat de winkelleegstand meer zal toenemen dan ze vorig jaar dachten. De leegstand loopt in deze gemeenten op, terwijl de bevolking minder snel groeit dan verwacht of zelfs krimpt. Dit blijkt uit een actualisatie van de ‘Leegstandsbarometer’ van ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP uit Nijmegen, op basis van …

Hoge Raad 19 april 2013, LJN BY6108 De huurder failleert, waarna de huurovereenkomst door de curator wordt opgezegd. Het gehuurde is leeg en ontruimd opgeleverd. Bij de oplevering is gebleken dat er schade is aan de buitengevel en deuren van het pand voor een bedrag van € 24.000,-. De verhuurder stelt dat deze schuld een boedelschuld …

Gerechtshof Arnhem, 2 oktober 2012, LJN CA 2589 Overgang huurrecht van vennootschap onder firma als huurder op besloten vennootschap waarin de onderneming van de vof is ingebracht. Eisen aan contractoverneming; medewerking wederpartij-verhuurder? Eisen aan voor contractsoverneming vereiste akte. Volledige uitspraak

Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2013, CA 2591 Gedaagde gebruikt al 18 jaar een bedrijfsterrein. Is er een overeenkomst die recht geeft op dit gebruik? Is het recht van de eigenaar van het terrein om ontruiming te vorderen verwerkt? Nee. Volledige uitspraak  

Amsterdammers mogen hun huis verhuren tijdens de vakantie, maar de gemeente gaat streng toezien op het naleven van de regels die hierbij horen. Zo mag er geen sprake zijn van overlast, brandonveiligheid of een bedrijfsmatige verhuur van de woning. In sociale huurwoningen is zogeheten vakantieverhuur niet toegestaan. De gemeente en corporaties gaan streng controleren op …

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 11 maart 2013, LJN BZ5008  Krakers hebben een deel van een voormalig slachthuis gekraakt. De eigenaar vordert ontruiming omdat de huurder van het overige deel van het slachthuis in het pand veilingen van koelapparatuur wenst te houden. De ontruiming is in een eerder kort geding op 21 december 2012 toegewezen. Daarna heeft …

...3456