Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 11 maart 2013, LJN BZ5008 

Krakers hebben een deel van een voormalig slachthuis gekraakt. De eigenaar vordert ontruiming omdat de huurder van het overige deel van het slachthuis in het pand veilingen van koelapparatuur wenst te houden. De ontruiming is in een eerder kort geding op 21 december 2012 toegewezen. Daarna heeft de eigenaar echter pas in maart 2013 de ontruiming aangezegd. Vervolgens is het huidige kort geding gestart door de krakers. De voorzieningenrechter overweegt dat gezien de tijdsperiode tussen het vorige vonnis en de aanzegging van de ontruiming de huurder het gehuurde blijkbaar niet zeer dringend nodig heeft. Bovendien heeft in januari 2013 nog een veiling van de koelapparatuur plaatsgevonden in het pand. Gezien deze feiten valt de belangenafweging tussen de eigenaar en de krakers in het voordeel van de krakers uit. Des te meer nu de krakers per 31 december 2013 het pand zullen verlaten. De bescherming van artikel 8 EVRM prevaleert derhalve boven het belang van de eigenaar.

Volledige uitspraak

 

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *