Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 13 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4119 Woningbouwvereniging vordert ontruiming op grond van dringend eigen gebruik. Het gaat om een  complexgewijze renovatie, waarbij de gehuurde ruimte (in die vorm) niet blijft bestaan en waarbij het complex na renovatie wordt verkocht. Geoordeeld wordt dat de verhuurder genoegzaam heeft aangetoond dat er een structurele wanverhouding is tussen de …

De komende jaren komt er bovenop het huidige aanbod van 7,2 miljoen vierkante meter nog zeker 2,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte bij op de markt, exclusief de mogelijke gevolgen van het nieuwe werken. Dat schat Vastgoedmarkt op basis van eigen onderzoek. Bij tal van kantoorgebruikers zit verborgen potentieel aanbod. Ook zijn er omvangrijke reorganisaties aan …

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft ingestemd met de gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Leidsenhage, meldde zojuist de gemeente. De goedkeuring maakt de weg vrij voor een investering van 200 miljoen euro in het 74.500 m2 grote winkelcentrum door Unibail-Rodamco, de grootste eigenaar in het winkelgebied. Unibail heeft de gebiedsvisie opgesteld namens de eigenaren …

In een half jaar is het kantorenaanbod met 1,4 procent gestegen tot 8 miljoen vierkante meter. De leegstand is de afgelopen zes maanden met 1,5 procent toegenomen tot bijna 7,3 miljoen vierkante meter. Dat is 14,7 procent van de totale kantorenvoorraad. Dat berichtte DTZ Zadelhoff gisteren in zijn halfjaarlijkse onderzoek naar de kantorenmarkt. De gemiddelde …

Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Utrecht, 12 juni 2013, LJN CA 3469. Rechtsvoorgangers van verhuurder en huurder hebben een huurovereenkomst gesloten met daarin onder meer een renovatieclausule, die als volgt luidt: Huurder gaat akkoord met een eventuele renovatie van het winkelcentrum. Ook als hiervoor van de zijde van u (lees huurder) en de overige winkeliers …

Gerechtshof Amsterdam, 4 juni 2013, LJN: CA3750 Onderverhuurder huurt woning van eigenaar. Onderverhuurder heeft elektriciteit in de woning geleverd gekregen op grond van een overeenkomst met een leverancier van elektriciteit. Liander is de netbeheerder en de leverancier heeft mede namens de netbeheerder de verbruikte energie afgerekend. De onderverhuurder heeft de woning aan een derde partij …

Een meerderheid van de Telegraaf-lezers vindt het niet terecht dat mensen die meer verdienen op 1 juli een extra huurverhoging krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie OverGeld onder bijna 4500 lezers. Huurders kunnen in de gereguleerde sector een maximale huurverhoging krijgen van 4 procent per jaar, maar voor hogere inkomens kan die huurverhoging …

Snippe Beheer, initiatiefnemer van Campus Diemen Zuid, heeft binnen enkele weken 450 van de 534 studentenwooneenheden verhuurd. Dat maakte André Snippe, oprichter en directeur van Snippe Beheer, bekend. De 534 eenheden uit de eerste fase worden tussen 15 augustus en 1 september opgeleverd. In totaal ontwikkelt Snippe 940 studentenappartementen. ‘We worden elke dag tot 11 …

Tilburgse NVM-makelaars die vermoeden dat aspirant-huurders hennep gaan kweken, kunnen de gemeente en politie voortaan vragen om een screening. Alleen als de uitkomst positief is, wordt het pand verhuurd. De makelaars en de gemeente hebben dat afgesproken in de strijd tegen de hennepteelt, maakte Tilburg woensdag bekend. Makelaars gaan verhuurders ook adviseren om een extra …

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, 9 april 2013, LJN BZ7247 De huurder van bedrijfsruimte is gefailleerd. De curator heeft een deel van de roerende goederen van de gefailleerde verkocht aan een derde partij. Deze derde is voornemens de goederen te veilen vanuit het gehuurde. De verhuurder maakt hiertegen bezwaar, stellende dat de curator de huurovereenkomst dient …

...3456