Rechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem. ECLI:NL:RBNHO:2013:6359. Huur bedrijfsruimte. Geen sprake van structurele wanbetaling, dus ontbinding en ontruiming afgewezen. Er is geschil over de hoogte van de door huurder te betalen servicekosten. Om die reden wordt de gevorderde contractuele rente afgewezen. Ook gevorderde boete wordt niet toegewezen. Vordering betaling servicekosten alsmede buitengerechtelijke kosten conform Voorwerk II worden wel toegewezen. Tegenvordering wordt volledig afgewezen.

Volledige uitspraak

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *