De huurprijzen zijn in bijna twintig jaar nooit zo hard gestegen als in juli dit jaar. De woninghuren liggen gemiddeld 4,7 procent hoger dan halverwege vorig jaar. Het is de grootste huurstijging sinds 1994, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huurstijging in juli van 4,7 procent komt 2,2 procentpunt hoger uit dan de inflatie over het jaar 2012. Het is voor het eerst sinds 1996 dat het verschil tussen de huurstijging en de inflatie in het voorliggende jaar meer dan twee procentpunt bedraagt. In de jaren 2001-2012 kwam de huurstijging gemiddeld 0,3 procentpunt uit boven de inflatie in het voorgaande jaar.

De maximale huurverhoging in 2013 was niet alleen gebaseerd op de inflatie van 2012, maar was ook inkomensafhankelijk. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens die een woning van een sociale verhuurder bewonen.

Bij sociale verhuurders steeg de huurprijs veel harder dan bij particuliere verhuurders. Vier van de vijf woningen worden verhuurd door sociale verhuurders, zoals woningcorporaties. Bij sociale verhuurders was de huurstijging met gemiddeld 5,0 procent hoger dan bij particuliere verhuurders (3,7 procent).

De maximale toegestane huurstijging voor woningen onder de liberalisatiegrens wordt in 2013 het vaakst toegepast door sociale verhuurders. In twee op de drie sociale huurwoningen wonen huishoudens met een laag inkomen. Voor 80 procent van de huurders met een laag inkomen was de huurstijging gelijk aan de maximale huurstijging van 4 procent. Van de middeninkomens kreeg 47 procent de maximale huurstijging van 4,5 procent voor de kiezen. Van de hoogste inkomens moest ruim de helft de maximale huurstijging van 6,5 procent betalen.

In een beperkt aantal gevallen steeg de huur meer dan deze percentages. Het ging dan om gevallen waarbij de woning een andere bewoner kreeg en de huurprijs meer mocht stijgen dan de maximale huurverhoging.

Bron: VGM nieuwsbrief 6/9/2013

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *