Wie nu verhuist naar een sociale huurwoning, is meestal duurder uit dan een woningkoper. Per vierkante meter betaalt de huurder enkele euro’s per maand meer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de woonlasten per vierkante meter in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In Rotterdam betalen nieuwe sociale huurders zonder huurtoeslag, met …

De staatssecretaris van Financiën heeft op 19 september 2013 een besluit geactualiseerd waarin hij de btw-gevolgen toelicht bij diverse vormen van levering en verhuur van vastgoed. Ook bevat dit besluit enkele verduidelijkingen naar aanleiding van rechtspraak. In deze verdieping komen enkele punten van het besluit aan de orde. Gefaseerde ingebruikneming Normaal gesproken is de levering …

Hoge Raad, 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:856 Op 4 oktober jl. heeft de Hoge Raad een beschikking van het Hof Amsterdam in de zaak Halfords / DELA bekrachtigd. Volgens de Hoge Raad is een verzoek tot benoeming van een deskundige alleen ontvankelijk als de verzoekende partij stelt en bewijst dat er voor het indienen van het …

De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,62. Dat blijkt uit de cijfers van Pararius.nl. De aanbodsite voor huurwoningen wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde.  De makelaars verhuurden in …