Bij uitspraak van 10 februari 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:911) is het Hof Arnhem-Leeuwarden de regels voor oplevering van een bedrijfsruimte bij einde huurcontract nauwgezet langsgelopen en geeft het aan wie wat moet bewijzen. Mijnheer X was eigenaar van een accountantskantoor en liet in privé een bedrijfspand bouwen. In 1999 ging het accountantskantoor dit pand huren. Tussen 2003 …