Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 januari 2013, LJN BY8258  De verhuurder en de huurder zijn een samenwerkings- en huurovereenkomst aangegaan. Partijen hebben zich op de voet van art. 7:291 lid 3 BW tot de kantonrechter gewend met het verzoek om een afwijkend beding in de huurovereenkomst goed te keuren. Het afwijkend beding bepaalt onder meer dat de …