Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2013, LJN BZ5712 De huurder huurt winkelruimte van de verhuurder. Er is meerdere malen sprake geweest van lekkages in het gehuurde. De huurder stelt dat dit te wijten is aan achterstallig onderhoud. De verhuurder betwist dit. De huurder vordert huurprijsvermindering en ontbinding van de huurovereenkomst. De verhuurder vordert – voor zover …

Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 januari 2013, LJN BY8258  De verhuurder en de huurder zijn een samenwerkings- en huurovereenkomst aangegaan. Partijen hebben zich op de voet van art. 7:291 lid 3 BW tot de kantonrechter gewend met het verzoek om een afwijkend beding in de huurovereenkomst goed te keuren. Het afwijkend beding bepaalt onder meer dat de …