Minister Blok heeft bij brief van 5 februari 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer erkend dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op land. De minister gaat “op korte termijn” een wetswijziging voorbereiden waarmee voor huurders van ligplaatsen die een permanent karakter hebben (en dus beschikken over een vergunning of ontheffing …